ACADEMIA  de  studii  economice DIN  bucurești

Resurse online

Coordonatele pe care ne desfășurăm viața și activitatea nu există fără componenta online. Celor interesați de LIMBA RUSĂ ne bucurăm să va recomandăm trei variante extrem de ofertante si eficiente în studierea acesteia de la un computer, fără constrângeri spațio-temporale.


  • TIME TO SPEAK RUSSIAN este o resursă oferită de Universitatea Lomonosov din Moscova în parteneriat cu Fundația Russkiy Mir, cu suportul de explicații și task-uri în opt limbi străine. ….(Link)
  • PORTALUL MULTIFUNCȚIONAL DE LIMBA RUSĂ, dezvoltat de Institutul de Stat de Limba Rusă “A.S.Pușkin” din Moscova. …..(Link)
  • DICȚIONARUL MULTIMEDIA AL ELEMENTELOR DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE RUSĂ este un proiect foarte interesant si util, elaborat de Institutul de Stat de Limba Rusă “A.S.Pușkin” din Moscova și pus la dispoziția utilizatorilor pe portalul online al acestui Institut, partener al Academiei de Studii Economice din București. .(Link)