ACADEMIA  de  studii  economice DIN  bucurești

CURSURI DE LIMBA RUSĂ PENTRU STUDENȚII ASE 

Studenții din Academia de Studii Economice din București de la toate ciclurile de învățământ – licență, masterat și doctorat – beneficiază de o ofertă variată de cursuri facultative de peste 15 limbi străine și comunicare în mediul de afaceri. Limba rusă se află printre acestea. Întrucât în mediul preuniversitar ea practic nu se predă, studenții încep învățarea limbii ruse de la alfabet. Piața solicită tot mai mulți absolvenți economiști, cunoscători de limba rusă, de aceea anual peste 150-200 de studenți aleg să o studieze.


Studenții ASE, care învață limba rusă, pot beneficia de:

  • până la 30 de burse de trei luni anual în Rusia, la Moscova sau Sankt Petersburg, pentru perfecționarea cunostintelor de limba rusă;
  • participări la Sesiuni stiințifice în ASE, școli de vară în Rusia sau Bulgaria;
  • pentru autorii celor mai bune lucrări științifice, dedicate spațiului economic rus și relațiilor comerciale ale UE, în general, sau ale României cu Federația Rusă, există posibilitatea publicării acestora în “Romanian – Russian Journal of Scientific Research in Economics”, editată de ASE și Saint-Petersburg State University of Economics, în parteneriat cu Centrul de Limba și Cultura Rusă din ASE. Revista este o apariție singulară în România – rod al colaborării academice dintre cele două universități economice de top din România și Federația Rusă. Primul număr a fost dedicat, nu intamplator, tinerilor – doctoranzilor și masteranzilor – revista găzduind dialogul științific al acestora, redactat în limbile engleză și rusă. Cele două universități au o colaborare de 10 ani, concretizată în manifestări permanente ale interacțiunii academice, desfașurate la București și Sankt Petersburg;
  • participări la Festivalul european studențesc, organizat de Fundația “Russkiy Mir”, la alte manifestări culturale studențești în Rusia.